Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van Zwem en Poloclub de Spetters Heiloo.

Datum:        woensdag 21 februari 2018
Inloop:         19.45 uur
Aanvang:     20.00 uur
Plaats:         Sportcafé het Vennewater, Het Zevenhuizen 48, 1852 JC Heiloo.

In de ledenvergadering zullen we een terugblik doen op het jaar 2017, dat voor onze club een moeizaam einde heeft gehad. Daarnaast zullen we u op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen in 2018, even als een financieel overzicht.

De huidige bestuurssamenstelling is niet volgens de statuten. We zoeken nog 2 bestuursleden: een secretaris en een algemeen bestuurslid. Heeft u of wilt u een paar uurtjes per maand beschikbaar zijn voor de zwemclub, neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Bericht van verhindering kan doorgegeven worden aan Marjet van der Zon of Astrid van Westerop 
We hopen u allemaal te zien op woensdag 21 februari.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur