GRATIS !!

Wij bieden u de kans om  éénmaal gratis mee te trainen.
Na deze kennismaking training kunt u kiezen voor een proefabonnement of gelijk lid worden.
Voor meer informatie kunt altijd terecht bij de trainers.

Proeflidmaatschap

3 keer uitproberen of zwemmen echt iets voor u is. Dit kunt u doen door een proeflidmaatschap bij ons te nemen voor slecht  € 10.=

Na het proef lidmaatschap heeft u de keuze
  • lidmaatschap
  • strippenkaart
  • stoppen

Hier kunt u het Proef abonnement downloaden en uitprinten

Na het uitprinten en invullen kunt u de ingevulde strippenkaart aan de desbetreffende trainer (ster) geven.
Wij houden de strippenkaart bij ons en tekenen hem af.

U hoeft geen proefabonnement te nemen, U kunt ook gelijk lid worden of een strippenkaart nemen

Voordelen van lidmaatschap

  • Mogelijkheid  vrijwilligersbijdrage 
  • Korting op activiteiten buiten het zwemmen
  • Een training voor volwassenen komt op € 4.80 per keer
    Een training met een strippenkaart komt op € 7.50 per keer

Lid worden

Lid worden kan vanaf 5 jaar tot het niet meer lukt om te zwemmen. Wel moet u in het bezit zijn van Diploma A

Het lidmaatschap van zwemclub de Spetters loopt per kalenderjaar. (januari t/m december).
Bij het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging “de Spetters” aanvaardt hij/zij het lidmaatschap van de KNZB. Hij/zij gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de verenging en de besluiten die voortvloeien uit de leden- dan wel uit de bestuursvergadering.

Hier kunt u het Aanmeldingsformulier-2024 Aanmeldingsfomulier 2024 voor het lidmaatschap downloaden. Na het uitprinten en invullen kunt u het aanmeldingsformulier inleveren bij Astrid van Westerop. 

Na inleveren van het aanmeldingsformulier ontvangt u een factuur voor uw contributie.

Administratie
Astrid van Westerop
Ronde laan 103
1851 ZK HEILOO
Tel: 06-19.348.449

info@de-spetters.nl

Zwem Strippenkaart

Vindt u het heerlijk om onder begeleiding te zwemmen maar kunt u niet elke week komen dan is de strippenkaart de oplossing voor u
10 keer zwemmen voor :

Jeugd lid ( t/m 17 jaar)    € 65.=
Senior lid ( vanaf 18 jaar) € 75.=

Hier kunt u de ZWEM-STRIPPENKAART downloaden.

Na het uitprinten en invullen kunt u de ingevulde strippenkaart aan de desbetreffende trainer (ster) geven.
Wij houden de strippenkaart bij ons en tekenen hem af.

ING Bank
IBAN:
NL74INGB0651442443

T.n.v.:
de Spetters
Ronde Laan 103
1851 ZK HEILOO