Opzeggen

Het Lidmaatschap van de Spetters loopt per kalenderjaar ( januari t/m december).
Afmelding dient uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te worden gemaakt.
Dit dient u wel schriftelijk of per mail te doen.


Astrid van Westerop
Ronde laan 103
1851 ZK HEILOO

E-mailadres: penningmeester@de-spetters.nl