Opzeggen

Het Lidmaatschap van de Spetters loopt per kalenderjaar ( januari t/m december).
Afmelding dient uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar te worden gemaakt.
Dit dient u wel schriftelijk of per email te doen.


Annelies Mossel

E-mailadres:secretaris@de-spetters.nl