Verklaring Omtrent Gedrag

 

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Met elkaar werken we hard aan een positieve sportcultuur en een veilige sportomgeving. Het laten overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door trainers, bestuursleden, officials en andere vrijwilligers is één van de preventieve maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag die wij nemen ten aanzien van vrijwilligers en beroepskrachten die met jeugd, andere kwetsbare doelgroepen en/of kwetsbare zaken (denk aan financiën) binnen onze vereniging omgaan.

Bij het aanstellen van een nieuwe vrijwilliger kan een kennismakingsgesprek en het opvragen van referenties behoren tot de procedure voordat met het vrijwilligerswerk kan worden gestart.

Het aanvragen van de VOG wordt in principe iedere drie jaar herhaald. Indien een vrijwilliger geen lid is van de vereniging dan zal deze vrijwilliger bij het tonen van de VOG gevraagd worden om een Verklaring Omtrent Tuchtrecht (VOT) te ondertekenen. Hiermee verklaart de vrijwilliger zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNZB en zijn organen en van de vereniging waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.