Verklaring Omtrent Gedrag
Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Met elkaar werken we hard aan een positieve sportcultuur en een veilige sportomgeving. Het laten overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door trainers, bestuursleden, officials en andere vrijwilligers is één van de preventieve maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag die we verenigingen aanraden te nemen.