Nieuw bestuur

Afgelopen woensdag 21 februari 2018 was onze jaarlijkse algemene leden vergadering. In sportcafé het Vennewater waar wij erg goed werden verzorgd door Kees de Wit. De opkomst was buiten verwachting. Dank jullie wel voor jullie komst!

Het bestuur had een oproep gedaan voor bestuursleden. Gelukkig werd hier heel goed gehoor aan gegeven. Ryan Voskuilen kon aan het einde van de ALV met een gerust hart het bestuur verlaten. Ondanks je studie, nieuw werk en ander huis was je er wel elke bestuursvergadering. Dank je wel Ryan!

Om 20:00 uur begon de ALV en het werd een bijzondere avond. Waar wij als bestuur als eerste door Esli van Westerop en Thea Smakman ( die er helaas niet bij kon zijn ) in het zonnetje werden gezet. I.v.m. het zware jaar wat wij achter rug hadden, als bedankje kregen wij alle drie een heerlijk stuk hemelse brownie.

Wat het voor ons mede zo bijzonder maakte was dat alle leden die

 aanwezig waren probeerden mee te denken. Wat goed is voor de club en hoe wij zonder een eigen zwembad toch vooruit kunnen gaan. De activiteiten commissie had al heel veel plannen voor het nieuwe jaar gemaakt. Esli nam het woord over de ideeën die de activiteiten commissie had bedacht. Met de vraag wat wij en de leden van de plannen vonden en hoe de leden konden helpen

Nieuwe bestuursleden

Welkom heetten wij natuurlijk onze drie nieuwe bestuursleden. Annelies Mossel die de taak van Ryan gaat overnemen als secretaris. Monique de Graaff die de taak zwemzaken op zich gaat nemen en Marjon Philips als algemeen bestuurslid, met als aandachtspunt de activiteiten commissie.

Om 21:30 uur konden wij de ALV sluiten met een heel goed gevoel en een nieuw bestuur. Daarna stond er in het sportcafé nog een drankje op ons te wachten. Om te vieren dat we een compleet bestuur hebben. Natuurlijk ook nog even gezellig na te kletsen.