Trainers Cursus

Maart 2012 werd Esli van Westerop door onze voorzitter benaderd, om een trainingscursus bij de KNZB te volgen.
Zij reageerde op deze vraag heel positief en dat stemde de voorzitter tot grote vreugde.

Eén van de vereiste was , dat zij een coach zou krijgen om haar tijdens de cursus te begeleiden. Deze coach moest ook in het bezit zijn van de vereiste diploma’s. Wij hebben Frans Westerop, die zich ondanks zijn drukke werkzaamheden in zijn bedrijf  (DYNADATA) bereid gevonden om als coach van zijn nichtje op te treden.

Door gebrek aan deelnemers werd de cursus door de KNZB een paar keer uitgesteld. Eindelijk in oktober 2012 ging de cursus van start met als centrum, zwembad “de Slag” in Zaandam.

De start van de cursus viel samen met het examenjaar van de HAVO, die Esli volgde. Een extra zwaar jaar voor Esli. Gelukkig, dankzij haar inzet en de enthousiaste begeleiding van Frans, staat zij nu aan de vooravond om haar diploma’s, zowel die van de HAVO als die van de KNZB,  te behalen.

17 mei 2013 had zij een wiskunde-examen. De avond daarvoor was ik even bij haar op bezoek om te polsen hoe het met onze cursist verliep. Zij zat verdiept in haar wiskunde boeken, maar vond daarnaast ook de tijd om mij te woord te staan. Esli gaf aan voor de cursus al 15 trainingen gegeven te hebben en dat zij nog een viertal trainingen moet geven. Daarnaast had zij ook al de nodige certificaten behaald.

Verder bleek dat zij door deze cursus een schat van informatie heeft verkregen, waar onze vereniging veel baat bij kan hebben. Zij noemde een aantal onderwerpen zoals een Sportplan, een draaiboek voor activiteiten, veiligheidsaspecten zowel in-  als buiten het zwembad, veiligheid en toezicht bij het vervoer van jeugdige leden, reddend zwemmen etc. Kortom teveel om in een paar zinnen te vermelden.

Zij was blij met de samenwerking met Frans, die haar ook tijdens trainingen mocht beoordelen. Die samenwerking noemde zij perfect.. Omdat zowel Esli als Frans de familienaam Westerop dragen, had zij het bange vermoeden dat de beoordelingen van Frans wel wat gekleurd zouden zijn. Door een bijzonder omstandigheid werd haar training ook door een andere coach beoordeeld. Daaruit bleek dat de beoordelingen van Frans zeker niet gekleurd waren en dat hij, zoals verwacht, bijzonder integer en objectief met de beoordelingen over Esli was omgegaan.

Esli gaf aan totaal geen spijt te hebben van haar keuze om de cursus te volgen. Zij zei: “In tegendeel, ik kan er later veel profijt van hebben en ik denk in de toekomst ook al over een cursus nivo 3.”

Op 1 oktober 2013 moet Esli haar portfolio (een overzicht van al haar activiteiten en certificaten ) inleveren, waarna op zaterdag 5 oktober 2013 het diploma “ Zwemtrainster nivo 2 ” aan haar zal worden uitgereikt.

Daar bestaat, wat mij betreft, geen enkele twijfel over. Die datum heb ik alvast in mijn agenda gezet.