Afgelopen 21 februari 2018 was onze jaarlijkse algemene leden vergadering in sportcafé het Vennewater waar wij erg goed werden verzorgd door Kees de Wit. De opkomst was buiten verwachting. Dank jullie wel voor jullie komst! Het bestuur had een oproep gedaan voor bestuursleden. Gelukkig werd hier heel goed gehoor aan gegeven en kon Ryan Voskuilen aan het einde van de ALV met een gerust het bestuur verlaten. Ondanks je studie, nieuw werk en ander huis was je er elke keer. Dank je wel Ryan!

Het werd een bijzondere avond waar wij als bestuur als eerste door Esli van Westerop en Thea Smakman ( die er helaas niet bij kon zijn ) in het zonnetje werden gezet i.v.m. het zware jaar wat wij achter rug hadden, als bedankje kregen wij een heerlijk stuk hemelse brownie. Wat het voor ons mede zo bijzonder maakte was dat alle leden die aanwezig waren probeerden mee te denken wat goed is voor de club. Esli nam het woord over de ideeën die de activiteiten commissie had bedacht. Welkom heetten wij natuurlijk 3 nieuwe bestuursleden. Annelies Mossel die de taak van Ryan gaat overnemen als secretaris , Monique de Graaff die de taak zwemzaken op zich gaat nemen en Marjon Philps als algemeen bestuurslid, met als aandachtspunt de activiteiten commissie.