Uitstel jubileumfeest

Helaas heeft het corona virus ook veel consequenties voor de activiteiten van onze zwemclub dit jaar.
Het betekent dat we ons 50 jaar jubileum niet kunnen vieren zoals we zouden willen en het uitstellen naar 2021.

Het jubileumfeest van de Spetters is gepland op 20 juni 2020. De voorbereidingen die in volle gang waren, staan nu stil. De vraag rijst ‘wat te doen?’.
In overleg met het bestuur heeft de jubileumcommissie besloten om het
jubileumfeest van 20 juni a.s. uit te stellen tot het voorjaar 2021.
Zodra we een nieuwe datum hebben geprikt, laten we het jullie weten. De mailtjes die jullie
hebben ontvangen n.a.v. jullie aanmelding en dienen als toegangsbewijs, gelden nu niet
meer. Te zijner tijd sturen we opnieuw een uitnodiging en inventariseren we opnieuw de aan
en afmeldingen.

50 + 1 Jaar is ook een heuglijk moment om te vieren!

Heeft u nog foto’s uit uw tijd liggen, herinnert u zich nog een leuk verhaal of  heeft u creatieve ideeën ?

Kent u nog oud-leden of bent u het zelf stuur ons dan uw e-mail adres en we houden u op de hoogte.
Kunt u het opsturen naar 50 jaar de Spetters

Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid toe!
De jubileumcommissie en het bestuur van de Spetters.