Leden vergadering

Dinsdag 10 februari 2015
Is er de jaarlijkse  algemene ledenvergadering.
Dit maal in de Ypsalon  De Hucht 4, 1851ZC Heiloo (Ypestein)
Inloop vanaf 19:30 en start om 19:45. Rond begin februari ontvangt u het jaarverslag.