Algemene leden vergadering 2016

Dinsdag 16 februari vindt de Algemene ledenvergadering plaats op “de Bolder” (scoutinggebouw van de Victorie) om 19:45.
Vanaf 19:30 staat de koffie/thee klaar.
De Bolder kunt u vinden op de kruising van de Kerkelaan en Westerweg in Heiloo.
Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering

Dit jaar is Ellen Haveman, als secretaris, aftredend.
Volgend jaar, in 2017, is de rest van het bestuur aftredend.

Wij willen jullie vragen, om na te denken over de invulling van de bestuursfuncties.

De week voor de algemene ledenvergadering ontvangen jullie het jaarverslag van 2015.

Ik hoop jullie op 16 februari te ontmoeten!

Algemene Ledenvergadering
Zwem en Poloclub De Spetters
Dinsdag 16 februari 2016

 AGENDA

 

 • Opening en vaststellen van de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 februari 2015
 • Goedkeuring van het verenigingsjaarverslag 2015
 • Verslag van de kascommissie
 • Goedkeuring van het verslag van de penningmeester
 • Benoeming van leden van diverse commissies
 • Plannen voor 2016
 • Vaststelling begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2016
 • Bestuursverkiezingen (aftredende secretaris!)
 • Rondvraag
 • Sluiting met een drankje en hapje