Open brief aan alle zwemverenigingen Zwemsport (te) hard geraakt

Beste bestuurder, beste mensen,

Net als u zijn ook wij overvallen door het besluit om alle zwembaden minimaal twee weken te sluiten. We snappen de duivelse dilemma’s van het kabinet en begrijpen dat we allemaal offers moeten brengen in de strijd tegen het COVID-19-virus. We zien dat er meerdere sectoren hard worden geraakt door de maatregelen en ook in onze eigen sportsector zijn vele verenigingen al maanden aan het worstelen om het hoofd boven water te houden. Des te zuurder dat nu notabene vooral de zwemsport kopje onder wordt geduwd.

We zijn blij voor de leden van onze collega-bonden dat ze – zij het in aangepaste vorm – kunnen blijven sporten in de zaal, op het veld, op het ijs of op het (buiten)water. Hetzelfde geldt voor de mensen die graag naar de sportschool gaan. Echter, we ervaren het als onterecht en zelfs oneerlijk dat de zwemsport nu de dupe wordt van het besluit om de zwembaden te sluiten.

We pakken de uitzondering voor onze topsporters met beide handen aan, maar we zijn van mening dat ALLE zwemsporters op z’n minst moeten kunnen blijven trainen. Net zoals nagenoeg alle andere Nederlanders dat in verenigingsverband of in de sportschool kunnen doen.

Meerdere wetenschappelijke en onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat je nu nergens zo ‘veilig’ kunt sporten als júist in de zwembaden! Door het chloor in het water en de meer dan afdoende ventilatie, de uitgestippelde looproutes en andere genomen maatregelen in de zwembaden, kan het virus niet of nauwelijks overleven en is er dus ook vrijwel geen besmettingsgevaar.
 
Zwemmen levert bovendien een aantoonbare bijdrage aan de weerbaarheid, gezondheid en daarmee de afweer tegen virussen in het algemeen en is derhalve van wezenlijk belang voor veel doelgroepen. Ook bieden zwembaden een noodzakelijke en vaak ook enige bewegingsmogelijkheid bij revalidatieprocessen en voor mensen met een fysieke beperking.
 
Vanuit de KNZB hebben we, samen met NOC*NSF, met de samenwerkende partijen in de zwembranche en zelfstandig langs meerdere fronten het belang van de zwemsport en de veiligheid van zwembaden onder de aandacht gebracht. Het is frustrerend te moeten ervaren dat de overheid desondanks een andere keuze heeft gemaakt. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat men dit besluit in heroverweging neemt en zo mogelijk terugdraait.

In de tussentijd roepen we onze verenigingen en hun leden op om, zolang de sluiting nog duurt, samen op zoek te gaan naar lokale alternatieven. Probeer linksom of rechtsom toch gezond en fit te blijven, zodat je straks – als we weer mogen – de draad in het zwembad weer op kunt pakken!

We snappen dat onbegrip, frustratie en woede bij u om voorrang vechten en dat u ook veel vragen voor de KNZB heeft, bijvoorbeeld als het gaat om financiële compensatie of andere ondersteuning. Eerlijk gezegd hebben ook wij op dit moment nog niet alle antwoorden paraat. Het enige dat we u kunnen beloven is dat wij uw belangen zo goed mogelijk zullen behartigen en ervoor gaan strijden om de gevolgen voor uw vereniging binnen de perken te houden dan wel later te kunnen repareren.

Net als in het voorjaar zullen we binnenkort alle bij ons aangesloten verenigingen weer gaan bellen om te luisteren naar uw ervaringen en te inventariseren waarmee we u kunnen helpen. Uw secretariaat krijgt hier de komende dagen nog een separate mail over.

Laten we als zwemsport samen de strijd aangaan! Zorg goed voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens de KNZB,