Nieuw bestuur

Super trots stellen wij het nieuwe bestuur voor.:

Voorzitter: Marjet van der Zon
Penningmeester: Astrid van Westerop
Secretaris: Ryan Voskuilen

Wij wensen het nieuwe bestuur heel veel mooie en Spetterende jaren toe!