Jubileumfeest

3 maart zijn de uitnodigen van de leden en de oud -leden verstuurd waarvan wij de e-mailadressen hebben. Zaterdag 20 juni vieren wij voor leden en oud-leden van 19:30 – 23:00 uur.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen ? Neem even contact op met de jubileum commissie

50jaar@de-spetters.nl

Vermeld in de e-mail of u een lid of een oud lid bent met uw naam toen u lid was / is