Spetters heel blij!

Spetters heel blij!

Vrijdagochtend 13 oktober 2017 kregen wij het bericht dat ons thuis zwembad de Beeck helemaal verbrand was. Alle leden gemaild voor een extra ledenvergadering. Gelukkig kregen wij ook de hulp van Sportcafé het Vennewater waardoor wij ook een locatie hadden. De opkomst was erg groot en na enig overleg was iedereen bereid om ons als nieuw bestuur te helpen.
Zo werd de denktank geboren (de denktank was een klein groepje leden waar wij als bestuur op terug konden vallen) Na 6 weken mailen, bellen en gesprekken aangaan, overleg met de denktank en weer later overleg met de leden konden wij de leden mededelen dat wij vanaf maandag 20 november weer zwemwater hebben. Iedereen was erg blij dat we weer konden zwemmen  in de Hoornse Vaart in Alkmaar. Dit hebben wij mede te danken aan het bestuur van zwemclub DAW uit Alkmaar.
Gelukkig was het uiteindelijk mogelijk om op onze vertrouwde maandagavond te blijven trainen. De trainingstijden zijn helaas wel iets veranderd waardoor wij het niet iedereen naar de zin konden maken. Maar begrip kregen wij gelukkig van alle kanten.

Al onze zwemmaterialen, foto’s , boekjes van de kinderen van de zwemkick, clubvlag etc. zijn verloren gegaan in de brand. Gelukkig mogen wij voorlopig het zwemmateriaal lenen van het zwembad de Hoornse Vaart. Over de verloren zwemmaterialen zijn wij nog over in gesprek over wie hier verantwoordelijk voor is.

Het taxivervoer om de jeugd veilig naar het zwembad de brengen is per 20 november een ander taxi bedrijf.
De jeugd wordt nu door taxi Blauw gehaald en gebracht waar wij erg blij mee zijn, van de jeugd krijgen wij ook alleen maar complimenten.

Wij willen in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het zoeken / meedenken naar ander zwemwater voor ons.
Totdat zwembad Het Baafje opengaat zijn wij gered.
Wij blijven verder zoeken voor volgend jaar!