Subsidie gemeente Heiloo

De subsidie
Jaarlijks ontvangen wij van de gemeente Heiloo subsidie voor de accommodatie, het vervoer door taxi Zwart en voor onze jeugdleden.
Met ingang van 2016 gaat de gemeente de subsidie halveren. Van €8800 naar €4301 euro. Zij geven aan dat het vervoer van onze leden geen wettelijke taak van de gemeente is. Alleen de subsidie voor de accommodatie blijft nog in stand, omdat wij niet kunnen trainen in Heiloo.
Uiteraard hebben wij, als bestuur, bezwaar ingediend. Op 15 september hebben wij dit bezwaar mondeling mogen toelichten bij de bezwarencommissie. Helaas hebben zij geadviseerd om de bezuiniging is stand te houden. Dit betekend dat wij fors minder subsidie gaan ontvangen.
Als bestuur hebben wij besloten om het vervoer van de leden van het eerste uur (18:00-19:00) zo te laten. De jeugdleden kunnen in 2016 ook gewoon gebruik maken van het busje. De leden van het tweede uur hebben besloten om met elkaar te carpoolen.
Tijdens de jaarvergadering in februari willen wij met jullie sparren over een goede blijvende oplossing voor het vervoer. Mochten jullie nu al “creatieve” ideeën hebben, dan horen wij het graag.